AKTIVITETER

Pensionatet har inga rastgårdar. Hundarna rastas individuellt fyra gånger dagligen. De hundar som "finner varandra" får även vara tillsammans i lekhagen och på inhägnad tomt 2600 kvm.

Vid beställning av spårträning debiteras utöver inackorderingstaxan 200 kr per spårtillfälle.

BRA ATT TÄNKA PÅ

När en individ, för kortare eller längre tid, kommer till ny miljö blir det förändring av den gemenskap och trygghet som flocken skapat. För att underlätta anpassningen till den nya miljön när hunden kommer t.ex till ett hundpensionat bör hunden ha med sig något hemifrån som den känner igen. T.ex leksaker, liggunderlag. Ta helst med egen mat. Ny mat skapar ofta orolig mage.

Det händer sällan att hunden blir sjuk, men allt kan hända. Glöm inte att ta med kopia på veterinärvårdsförsäkringen.